پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، تیمم بر زمین

اخص

تیمم جهلی بر نجس، تیمم نسیانی بر نجس

وابسته

تیمم بر مشتبه به نجس، نجاسات ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (106-107)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 481
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 136
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه (222-220)
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 113
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 398