پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تیمم در مکان غصبی

وابسته

زندانی ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 107
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 480
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 135