پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ثبوت ( فقه )

وابسته

شهادت یک عادل به آیات الهی، نماز آیات

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 192
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 41
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 279