پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ثبوت ( فقه )

وابسته

بی هوشی ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 288