پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ثبوت ( فقه )

وابسته

جهل مغبون به قیمت

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 244
  • کتاب المکاسب جلد 5 : صفحه 168
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 139