پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ثبوت ( فقه )

اخص

ثبوت حجر سفیه، ثبوت حجر مفلس

وابسته

حَجْر

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 106
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 298
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 94
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 376
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 102
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 457