پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام رضاع، ثبوت ( فقه )

وابسته

رضاع (خاص )

منابع

  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 234
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 556