پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طهارت، ثبوت ( فقه )

وابسته

بینه بر طهارت، ثبوت نجاست، طهارت ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 180
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 149
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 136، (137-138)