پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نکاح، ثبوت ( فقه )

وابسته

دعوی عیب در نکاح، عیب در نکاح

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 294
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 30 : صفحه 345
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 262، 268