پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

این اصطلاح در کفالت مالی شرط شده است.

اعم

احکام کفالت، ثبوت ( فقه )

وابسته

ذمه ( مقر معنوی دین )، شرایط کفالت ( فقه )، مکفول ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 52 : صفحه 8
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 35
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 343