پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، ثبوت ( فقه )

اخص

ثبوت نجاست به شک، ثبوت نجاست به ظن

وابسته

ثبوت طهارت، ظن به نجاست، نجاسات ( فقه )، نجاست ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ثبوت نجاست به زیرصفحه ثبوت نجاست/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 1 : صفحه 241
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 274
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 122
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 180
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 354
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 425