پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ثبوت نجاست

وابسته

ظن به نجاست

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 122
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 425