پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، ثمن از عین

وابسته

نجاسات ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 493