پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تبدیل مسجد، محرمات مسجد

وابسته

جادّه کردن کلیسا، جادّه کردن کنیسه، عبور و مرور از مسجد، مسجد

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 160
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 153
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 512