پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، جاهل ( فقه )

وابسته

اعاده نماز، شک در نماز، ناسی احکام شکیات

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 444، (483-484)
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 276