پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

به لحاظ تقصیر:
جاهل قاصر ( فقه )، جاهل مقصر ( فقه )
به لحاظ متعلق:
جاهل به شکیات نماز، جاهل حکم پوشش عورت، جاهل حکم سفر

وابسته

آشامیدن جهلی مسکر، ارشاد جاهل، جهل ( فقه )، حاکم جاهل، عالم ( فقه )، قاعده حرمة‌ تقریر الجاهل علی جهله، قضاوت جاهل، نماز جاهل، وصیت بر اجهل الناس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جاهل ( فقه ) به زیرصفحه جاهل ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 124