پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد مجروح نمودن کافر (اعم ازمذکر و مؤنث) است.

اعم

احکام کفار ( فقه )، جنایت بر اعضا ( فقه )

اخص

جرح ذمی، جرح محارب

وابسته

اسلام مجنیٌّ علیه، جرح مسلمان، قتل کافر ( فقه )، کافر ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 536
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 91، 117، 133
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 490، 509، 510
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 234
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 353
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 335