پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، جزئیت ( فقه )

وابسته

رکنیت قیام نماز، شرطیت قیام نماز، قیام نماز

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 206، 210