پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جزیه ( قرار داد )

وابسته

مرد سالخورده

منابع

  • الفقه جلد 48 : صفحه 40
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 381
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 127
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 237
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 327