پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

قرار داد ذمّه: عقد ذمّه از ایجاب و قبول تشکیل شده و با هر لفظی که بیانگر مقصود باشد، می‌توان آن‌ها را ادا کرد. 2

امام علیه السّلام یا نایب خاص او در زمان حضور، و فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب عام امام در زمان غیبت در صورت داشتن بسط ید و قدرت اجرایی، بلکه حاکم جائر مسلمان از یک سو و اهل کتاب از سوی دیگر 3، دو طرف قرار داد ذمّه می‌باشند.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 732

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جزیه ( قرار داد )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جزیه بر کافر، ذمه ( عقد )، عقد جزیه ( قرارداد )، عقد ذمه

اعم

صلح با کفار

اخص

جزیه سلطان جائر
به لحاظ افراد متعلق جز یه:
جزیه بر ابله، جزیه بر زمین گیر، جزیه بر زن، جزیه بر سفیه، جزیه بر عبد، جزیه بر فقیر، جزیه بر کودک، جزیه بر مجنون، جزیه بر مرد سالخورده، جزیه بر نابینا
به لحاظ دوام عقد:
جزیه دائمی، جزیه موقت
به لحاظ عاقد:
جزیه امام ( ع )، جزیه منصوب امام ( ع )
به لحاظ قومیت وزبان:
جزیه بر عجم، جزیه بر عرب
به لحاظ متعلق جزیه:
جزیه بر افراد، جزیه بر زمین
به لحاظ معقود علیه:
جزیه از کتابی، جزیه بر حربی، جزیه بر مستأمن

وابسته

آیه جزیه ( فقه )، احکام ذمی، ارکان جزیه، اشتراط در عقد ذمه، الحاق در عقد جزیه، ایجاب و قبول جزیه، تعلیق جزیه، چانه زنی در جزیه، خراج ( خاص )، شرایط جزیه، شرایط وجوب جزیه، شفاعت در جزیه، عاقد جزیه، قبول جزیه، کافر ( فقه )، مشروعیت جزیه، معقود له جزیه، نقض ذمه، وجوب جزیه، وکالت در جزیه

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 37
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 569، 575
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 150، 164
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 121
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 380
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 199
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 276، 281
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 196
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 441
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 227
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 109
 • صیغ العقود و الایقاعات : صفحه 39
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 732
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 506
 • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 180