پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره رذایل اخلاقی جفاکار ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 112

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره علایم تنبلی و علایم بخل و جفاکار ، منابع:

ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 صفحه 224