پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

~جَفا~: رفتار خلاف ادب و احترام. 1

در روایات از برخی رفتارها به عنوان مصادیق ~جفا~ نام برده و از آنها نهی شده است که در بابهایی همچون طهارت، صلات، حج و نکاح از آن سخن گفته‏اند.

برخی از این رفتارها عبارت است از: استنجا با دست راست2) ر استنجاء (، ایستاده بول کردن، 3 بول کردن در آب راکد، 4 ترک جِلسه استراحت5) ر جلسه استراحت (، دمیدن و پف کردن در محلّ سجده، 6 سلام نکردن به مؤمن، 7 ترک زیارت امام حسین علیه السّلام، 8 به کار گرفتن مهمان9 و آمیزش کردن بدون ملاعبه. 10 فقها حکم به کراهت این امور کرده‏اند. برخی، در بعضی موارد، همچون ترک زیارت پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله، - از این جهت که ترک زیارت مستلزم جفا به آن حضرت و حرام است - قائل به حرمت آن و وجوب وادار کردن مسلمانان به زیارت قبر شریف وی ازسوی حاکم اسلامی شده‏اند. 11

1. مرآة العقول 276 /10؛ الوافی 2 110 /6. الروضة البهیة 342 /1؛ جواهر الکلام 3 70 /2. الحدائق الناضرة 4 84 /2. کشف الغطاء 5 160 /2. ذکری الشیعة 6 399 /3. روض الجنان 7 901 /2. وسائل الشیعة 8 76 /12. مهذّب الاحکام 9 68 /15. کلمة التقوی 10 397 /6. الجامع للشرائع/ 11 454. مختلف الشیعة 368 /4؛ تذکرة الفقهاء 444 /8؛ جواهر الکلام 52 - 51 /20.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 96

اصطلاح‌نامه

اعم

منکرات

اخص

آمیزش بدون ملاعبه، ادرار ایستاده، ادرار در آب، استخدام مهمان، استنجا با دست راست، بد خلقی ( فقه )، ترک زیارت امام حسین ( ع )، ترک زیارت حضرت محمد ( ص )، ترک سلام مومن

وابسته

جفاکار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جفا ( فقه ) به زیرصفحه جفا ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 96
  • کتاب البیع جلد 2 : صفحه 465