پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جَلْد

وابسته

جلد از روی لباس

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 359