پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جلد زن

وابسته

جلد باردار، جلد مستحاضه، جلد نفسا، حایض ( فقه )، رجم حائض

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 465
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 38
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه (376-377)