پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

جَلْد، حد بر زن

اخص

جلد باردار، جلد بر آلت تناسلی زن، جلد زن شارب مسکر، جلد زن قاذف، جلد مساحق
به لحاظ ذات دمای ثلاثه:
جلد حائض، جلد مستحاضه، جلد نفسا

وابسته

جلد مرد

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 482
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 465
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 125
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 224
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 389