پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جلد زن، جلد قاذف

وابسته

جلد مرد قاذف

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 192