پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جَلْد

وابسته

قتل ساب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 437
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 289