پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جنایت بر سرپستان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جنایت بر حلمه

اعم

جنایت بر پستان

اخص

جنایت بر سرپستان زن، جنایت بر سرپستان مرد

وابسته

دیه سر پستان

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 233، 234
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 624
  • تبصرة المتعلمین : صفحه<