پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

جنایت بر مادون نفس

اخص

جنایت موجب قطع شیردهی
به لحاظ اختلاف در تقدیر شرعی:
جنایت بر جویدن، جنایت موجب تعذر انزال منی، جنایت موجب تعذر باروری، جنایت موجب زوال لذت آمیزش، جنایت موجب زوال لذت خوردن، جنایت موجب کجی گردن
به لحاظ تقدیر شرعی:
جنایت بر بویایی، جنایت بر بینایی، جنایت بر چشایی، جنایت بر شنوایی، جنایت بر صوت، جنایت بر عقل، جنایت بر گویایی، جنایت بر منافع اعضای داخلی، جنایت بر نبض قلب، جنایت موجب ارتفاع حیض، جنایت موجب انقطاع آمیزش، جنایت موجب تعذر بارداری، جنایت موجب تعذر خوردن، جنایت موجب عدم کنترل ادرار، جنایت موجب عدم کنترل باد معده، جنایت موجب عدم کنترل مدفوع، جنایت موجب قطع ادرار
به لحاظ عدم تقدیرشرعی:
جنایت بر خواب، جنایت بر لامسه، جنایت موجب بی هوشی، جنایت موجب تقلیل منافع، جنایت موجب خوف، جنایت موجب خون ریزی، جنایت موجب رعشه، جنایت موجب زوال شیردهی، جنایت موجب عطش، جنایت موجب غش، جنایت موجب گرسنگی، جنایت موجب مرض

وابسته

دیه منافع ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 85
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 587، 593
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 200
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 253
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 291، 316
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 481
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 271
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 345، (363-364)
  • مهذب الاحکام جلد 29 : صفحه 253، 277، 287