پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جنایت انسان

وابسته

جنایت زن، قصاص مرد ( فقه )، مرد

منابع

  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 271
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 339
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 150