پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذمی، جنگ ( فقه )

وابسته

نقض ذمه

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 136
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 346
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه (53-54)
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 207