پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذمی، جنگ ( فقه )

وابسته

مسلمان ( فقه )، نقض ذمه

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 349