پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، جنین انسان

وابسته

سقط جنین مرتده

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 380