پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، جهاد ( اعم )

اخص

جهاد استیجاری کافر، جهاد استیجاری مسلمان

وابسته

نیابت در جهاد

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 30
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 291
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 146
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 132
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 37
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 152
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 31
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 9
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 290
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 167