پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، جهاد با کافر حکمی

وابسته

خمس ( عمل )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 344