پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، جهاد با کافر

وابسته

مرتد ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 65، 179