پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جهاد با کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جهاد اصغر ( فقه )

اعم

احکام کفار ( فقه )، جهاد ( اعم )

اخص

جهاد با حربی، جهاد با کافر حکمی، جهاد با کتابی، جهاد با مرتد

وابسته

استعانت از کفار، حمل سر کافر مقتول، کافر ( فقه )، وجوب جهاد با کافر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جهاد با کافر به زیرصفحه جهاد با کافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 350