پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جهاد شونده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مجاهَد، من یجب قتاله

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

جهاد ( اعم )، کافر ( فقه )

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 31
  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 39
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 222
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 234، 244