پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جهاد معذور

وابسته

سالخوردگی مجاهد، مرد سالخورده

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 350
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 131
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 8
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 49، 61، 159، 201، 243
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 478
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 3
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 7
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 83