پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، جواب سلام نامحرم در نماز

وابسته

زن سالخورده

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 117