پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اباحه ( عام )، شرایط استحقاق سلب

وابسته

کافر حربی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 215
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 187