پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

صفات ( فقه )

وابسته

جوان، سالخوردگی، صباوت، قرائت قرآن در جوانی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جوانی به زیرصفحه جوانی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 130