پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

نسل‌ها ی جوان با خود باختگی فرهنگی به خاطر نبود خانواده ، منابع:

زن و بازیابی هویت حقیقی جلد 1 صفحه 207

رفتار حضرت محمد صلی الله علیه و آله با جوان گنه‏کار ، منابع:

عین الحیاه جلد 1 صفحه 310

داستان توبه جوان گنه‏کار ، منابع:

عین الحیاه جلد 1 صفحه 310

دوستی ابن عباس،عبد الله بن عباس ، 3 قبل ازهجرت- 68ق. با جوان نبش کننده قبر ، منابع:

عین الحیاه جلد 1 صفحه 234