پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حازِق: پوشنده پاپوش تنگ.

عنوان یاد شده در روایتی از امام صادق علیه السّلام آمده که از پوشیدن آن در نماز نهی کرده1 و به مناسبت در باب صلات و قضاء به کار رفته است.

نماز گزاردن با پاپوش تنگ که پا را می‏فشارد کراهت دارد و درآوردن آن هنگام نماز مستحب است. 2 قضاوت کردن با آن نیز مکروه است. 3

) ر خُفّ () ر کفش (

1. وسائل الشیعة 2 252 /7. الکافی فی الفقه/ 125؛ جواهر الکلام 3 92 /11. مستند الشیعة 62 /17.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 195

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

نماز با لباس تنگ

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 195