پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حَضَر: شهر و روستا.

به شهر و روستا 'حضر' و به ساکنان آنها 'حاضر' یا 'حضری' گویند. مقابل حضر 'بَدْو') بادیه (و مقابل حاضر 'بادی' یا 'بَدَوی') بادیه نشینی که در مکانی خاص استقرار ندارد (قرار دارد) ر بادیه نشین (.

در کلمات فقها حضر در مقابل سفر) ر سفر (آمده و مراد از آن، محل سکونت، اعم از شهر و روستا است. چنان که مراد از سفر، خروج از محل سکونت به قصد پیمودن مسافتی خاص می‏باشد) ر وطن (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 312

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

عیال حاضر، مدیون حاضر، میت حاضر

وابسته

احضار حاضر، سلام به حاضر، شفعه حاضر، طلاق حاضر، عده حاضر، غایب ( فقه )، وکالت حاضر

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 9 : صفحه 80
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 312
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 330
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 260