پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

صاحب عادت عددیه: زنی که شمار روزهایی که خون می‏بیند یکسان است؛ امّا زمان آنها متفاوت می‏باشد، مثلا هر دو

ماه هفت روز خون می‏بیند، لیکن یکی در اوّل و دیگری در وسط ماه.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 395

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حایض عددیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذات عادت عددیه

اعم

حایض صاحب عادت

وابسته

تساوی دو حیض، حایض وقتیه، حایض وقتیه و عددیه، حیض با اختلاف در عدد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 47
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 395
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 203، (209-210)
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 160، (166-167)