پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

غیر صاحب عادت: زنی که در مسئله خون دیدن عادتی ندارد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 396

اصطلاح‌نامه

اعم

حایض ( فقه )

اخص

حایض مبتدئه، حایض مضطربه، حایض ناسیه

وابسته

حایض صاحب عادت، خون غیر ذات عادت بعد ده روز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (47-48)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 396
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 203
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 160، 169