پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حایض ( فقه )

وابسته

حایض بی مبالات

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه (377-380)