پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

صاحب عادت وقتیّه: زنی که زمان خون دیدنش یکسان، امّا روزهای آن متفاوت است؛ مثلا در اوّل هر دو ماه خون می‏بیند؛ لیکن در یک ماه پنج روز و در ماه دیگر هفت روز.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 396

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حایض وقتیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذات عادت وقتیه

اعم

حایض صاحب عادت

وابسته

حایض عددیه، حایض وقتیه و عددیه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (47-48)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 396
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 203، 209
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 160، (166-167)