پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

صاحب عادت وقتیّه و عددیّه: زنی که دو بار در وقت معیّن خون ببیند و شمار روزهای آن نیز یکی باشد، مثلا هر دو بار، اوّل تا هفتم ماه.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 395

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حایض وقتیه و عددیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذات عادت وقتیه و عددیه

اعم

حایض صاحب عادت

وابسته

حایض عددیه، حایض وقتیه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 47
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه (171-175)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 395
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 203، 209
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 160